Нове локације у бази

Историјска гробља Новог Сада и Петроварадина као простори сећања: Карактеристике и могућности њиховог истраживања

Аутор: 
Кристијан Обшуст

САЖЕТАК:

У тексту су представљене поједине особености историјских гробаља Новог Сада и Петроварадина као специфичних ,,простора сећања" у контексту колективне меморије града и културе сећања његових становника.

ЛИНК КА ЦЕЛОМ ТЕКСТУ

Чланак је побликован у новембру 2017. године.

Pages