Нове локације у бази

Одоними Новог Сада: кратак преглед имена улица у контексту историјског памћења и колективне меморије града

Аутор: 
Кристијан Обшуст

САЖЕТАК:

У тексту је указано на историјске особености културе сећања Новог Сада у контексту његове одономастике, односно на промене у контексту културе сећања и колективне меморије града кроз праксу мењања имена улица од оснивања града до данас.

ЛИНК КА ЦЕЛОМ ТЕКСТУ

Чланак је побликован у децембру 2014. године.

 

Pages