Нове локације у бази

Променљиво лице сећања града: Укратко о настанку и развоју културе сећања као и о појединим аспектима промена у званичној култури сећања на простору Новог Сада и Петроварадина

Аутор: 
Кристијан Обшуст

САЖЕТАК:

Текст је посвећен питањима у вези са званичном културом сећања на простору Новог Сада и Петроварадина. Односно, чланак представља преглед формирања и промена у контексту званичне културе сећања града од средине деветнаестог века до данас.

ЛИНК КА ЦЕЛОМ ТЕКСТУ

Pages