Место страдања у Далматинској улици

Локација: 
Далматинска улица
Временски контекст: 
Други светски рат (Новосадска рација, 23. јануар 1942. године)

У Далматинској улици је до сада идентификована једна жртва која је убијена трећег дана Новосадске рације.

Лични утисци грађана