Место страдања на Булевару деспота Стефана

Локација: 
Булевар деспота Стефана
Временски контекст: 
Други светски рат (Новосадска рација 21–23. јануар 1942. године)

На Булевару деспота Стефана до сада је идентификована једна жртва која је убијена током Новосадске рације.

Лични утисци грађана