Импресум

ISSN (Online) 2620-200X 

 

Интернет платформа КУЛТУРА СЕЋАЊА НОВОГ САДА - интегративни извор од посебног значаја за Војводину

 

ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ УРЕДНИК:

Др Небојша Кузмановић, директор Архива Војводине

 

АУТОР И КООРДИНАТОР ПРОЈЕКТА:

Кристијан Обшуст, Mrs (Msc)

 

ПРОЈЕКТНИ ТИМ:

 

Др Драгана Катић, Виши aрхивист на сређивању архивске грађе и регистратурског материјала

Ивана Петровић, Виши aрхивист на сређивању архивске грађе и регистратурског материјала

Александар Димитријевић, МА, aрхивист на сређивању архивске грађе и регистратурског материјала

Љиљана Бубњевић, Мср, aрхивист на обради архивске грађе на немачком језику

Александар Бурсаћ, aрхивист на сређивању архивске грађе и регистратурског материјала

Татјана Цавнић /програмер (softver) инжењер/

Владимир Мучибабић, фотограф