Нове локације у бази

Друштвене околности у време изградње Моста краљевића Томислава

Аутор: 
Ивана Петровић

САЖЕТАК:

У тексту су представљене основне друштвене околности на простору Новог Сада које су постојале током изградње Моста краљевића Томислава, при је посебан фокус стављен на преконпоновање урбаног пејзажа простора (рушење дела Петроварадинске тврђаве) које су предходиле изградњи моста.

ЛИНК КА ЦЕЛОМ ТЕКСТУ

Чланак је публикован у априлу 2019. године.

Упутство за прославу Првог маја Агитпроп комисије Покрајинског комитета КПС за Војводину

Аутор: 
Драгана Катић

САЖЕТАК:

Текст се односи на карактеристике прославе Првог маја на простору Новог Сада током епохе социјализма.

ЛИНК КА ЦЕЛОМ ТЕКСТУ

Чланак је публикован у марту 2019. године.

Pages